Orddeling av forever

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forever? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-ev-er

Definisjon av forever:

1.
For a limitless time
No one can live forever Brightly beams our Father's mercy from his lighthouse evermore- P.P.Bliss
2.
For a very long or seemingly endless time
She took forever to write the paper We had to wait forever and a day
3.
Without interruption
The world is constantly changing

Synonym av forever:

adv everlastingly, eternally, evermore
adv always
advforever and a day

Siste orddelinger av dette språket