Orddeling av forgivably

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forgivably? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-giv-ably

Synonym av forgivably:

adv excusably, pardonably

Siste orddelinger av dette språket