Orddeling av formalism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet formalism? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-mal-ism

Synonym av formalism:

noun doctrine, philosophy, philosophical system, school of thought, ism
nounphilosophical doctrine, philosophical theory
noun practice, pattern

Siste orddelinger av dette språket