Orddeling av formalist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet formalist? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-mal-ist

Siste orddelinger av dette språket