Orddeling av forsaken

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forsaken? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-sak-en

Definisjon av forsaken:

1.
Leave someone who needs or counts on you
Leave in the lurch The mother deserted her children

Synonym av forsaken:

adj forsaken, abandoned, deserted, cade, castaway, rejected, desolate, forlorn, godforsaken, lorn, marooned, derelict

Siste orddelinger av dette språket