Orddeling av invigorator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet invigorator? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

in-vig-o-ra-tor

Synonym av invigorator:

noun quickener, enlivener, agent

Siste orddelinger av dette språket