Orddeling av lecherousness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet lecherousness? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

lech-er-ous-ness

Definisjon av lecherousness:

1.
A strong sexual desire

Synonym av lecherousness:

noun lust, lustfulness, sexual desire, concupiscence, physical attraction

Siste orddelinger av dette språket