Orddeling av peacekeeper

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peacekeeper? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

peace-keep-er

Definisjon av peacekeeper:

1.
A member of a military force that is assigned (often with international sanction) to preserve peace in a trouble area
2.
Someone who keeps peace
She's the peacekeeper in that family
3.
The pistol of a law officer in the old West

Synonym av peacekeeper:

noun soldier
noun defender, guardian, protector, shielder
noun pistol, handgun, side arm, shooting iron

Siste orddelinger av dette språket