Orddeling av penectomy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penectomy? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

penec-to-my

Siste orddelinger av dette språket