Orddeling av penicillium

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penicillium? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

peni-cil-li-um

Synonym av penicillium:

noun Penicillium, genus Penicillium, fungus genus

Siste orddelinger av dette språket