Orddeling av penitent

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penitent? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-i-tent

Definisjon av penitent:

1.
(Roman Catholic Church) a person who repents for wrongdoing (a Roman Catholic may be admitted to penance under the direction of a confessor)
2.
Feeling or expressing remorse for misdeeds

Synonym av penitent:

adj penitent, contrite, remorseful, rueful, ruthful, sorry, penitential, ashamed
noun religionist, religious person

Siste orddelinger av dette språket