Orddeling av pentactine

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pentactine? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-tac-tine

Siste orddelinger av dette språket