Orddeling av pepperoni

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pepperoni? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pep-per-oni

Synonym av pepperoni:

noun sausage

Siste orddelinger av dette språket