Orddeling av percolator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet percolator? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-co-la-tor

Definisjon av percolator:

1.
A coffeepot in which boiling water ascends through a central tube and filters back down through a basket of ground coffee beans

Synonym av percolator:

noun coffeepot

Siste orddelinger av dette språket