Orddeling av perfectionism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perfectionism? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-fec-tion-ism

Synonym av perfectionism:

noun disposition, temperament

Siste orddelinger av dette språket