Orddeling av periodograph

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet periodograph? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pe-ri-odo-graph

Siste orddelinger av dette språket