Orddeling av persuasiveness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet persuasiveness? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-sua-sive-ness

Definisjon av persuasiveness:

1.
The power to induce the taking of a course of action or the embracing of a point of view by means of argument or entreaty
The strength of his argument settled the matter

Synonym av persuasiveness:

noun strength, power, powerfulness

Siste orddelinger av dette språket