Orddeling av petrosal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet petrosal? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pet-ros-al

Siste orddelinger av dette språket