Orddeling av petunia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet petunia? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

petu-nia

Definisjon av petunia:

1.
Any of numerous tropical herbs having fluted funnel-shaped flowers
2.
Annual or perennial herbs or shrubs of tropical South America

Synonym av petunia:

noun flower

Siste orddelinger av dette språket