Orddeling av saccharide

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet saccharide? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sac-cha-ride

Synonym av saccharide:

noun carbohydrate, sugar, macromolecule, supermolecule

Siste orddelinger av dette språket