Orddeling av sacristan

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sacristan? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sac-ristan

Synonym av sacristan:

noun sexton, church officer, caretaker

Siste orddelinger av dette språket