Orddeling av salesperson

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet salesperson? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sales-per-son

Synonym av salesperson:

noun employee

Siste orddelinger av dette språket