Orddeling av salmonella

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet salmonella? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

sal-mo-nel-la

Synonym av salmonella:

nounenteric bacteria, enterobacteria, enterics

Siste orddelinger av dette språket