Orddeling av sand

Prøver du å orddele sand? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

sand

Definisjon av sand:

1.
A loose material consisting of grains of rock or coral
2.
French writer known for works concerning women's rights and independence (1804-1876)
3.
Fortitude and determination
He didn't have the guts to try it
4.
Rub with sandpaper
Sandpaper the wooden surface

Synonym av sand:

noun soil, dirt
noun Sand, George Sand, Amandine Aurore Lucie Dupin, Baroness Dudevant, writer, author
noun backbone, grit, guts, moxie, gumption, fortitude
verb sandpaper, smooth, smoothen

Siste orddelinger av dette språket