Orddeling av sang-froid

Prøver du å orddele sang-froid? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

sang-froid

Synonym av sang-froid:

noun aplomb, assuredness, cool, poise, composure, calm, calmness, equanimity

Siste orddelinger av dette språket