Orddeling av sardonic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sardonic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sar-don-ic

Definisjon av sardonic:

1.
Disdainfully or ironically humorous
Scornful and mocking His rebellion is the bitter
2.
Sardonic laughter of all great satirists- Frank Schoenberner
A wry pleasure to be...reminded of all that one is missing- Irwin Edman

Synonym av sardonic:

adj wry, sarcastic

Siste orddelinger av dette språket