Orddeling av sassafras

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sassafras? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sas-safras

Definisjon av sassafras:

1.
Yellowwood tree with brittle wood and aromatic leaves and bark
Source of sassafras oil Widely distributed in eastern North America
2.
Dried root bark of the sassafras tree

Synonym av sassafras:

nounsassafras tree, Sassafras albidum, laurel
noun flavorer, flavourer, flavoring, flavouring, seasoner, seasoning

Siste orddelinger av dette språket