Orddeling av satyriasis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet satyriasis? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

satyr-i-a-sis

Synonym av satyriasis:

nounsexual desire, concupiscence, physical attraction

Siste orddelinger av dette språket