Orddeling av savoury

Prøver du å orddele savoury? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

savoury

Definisjon av savoury:

1.
Either of two aromatic herbs of the mint family
2.
An aromatic or spicy dish served at the end of dinner or as an hors d'oeuvre
3.
Morally wholesome or acceptable
A past that was scarcely savory
4.
Having an agreeably pungent taste
5.
Pleasing to the sense of taste

Synonym av savoury:

adj savory, inoffensive
adj piquant, savory, spicy, zesty, tasteful
adj mouth-watering, savory, tasty, appetizing, appetising
noun savory, herb
noun savory, dainty, delicacy, goody, kickshaw, treat

Siste orddelinger av dette språket