Orddeling av scabbard

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scabbard? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scab-bard

Definisjon av scabbard:

1.
A sheath for a sword or dagger or bayonet

Synonym av scabbard:

noun sheath

Siste orddelinger av dette språket