Orddeling av scaremonger

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scaremonger? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

scare-mon-ger

Synonym av scaremonger:

noun stirrer, alarmist

Siste orddelinger av dette språket