Orddeling av syndic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syndic? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

syn-dic

Definisjon av syndic:

1.
One appointed to represent a city or university or corporation in business transactions

Synonym av syndic:

noun agent, factor, broker

Siste orddelinger av dette språket