Orddeling av synergistic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synergistic? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

syn-er-gis-tic

Synonym av synergistic:

adj synergistic, interactive
adjtheological doctrine, religious doctrine
adj synergetic, cooperative

Siste orddelinger av dette språket