Orddeling av syntax

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syntax? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

syn-tax

Definisjon av syntax:

1.
The grammatical arrangement of words in sentences
2.
A systematic orderly arrangement
3.
Studies of the rules for forming admissible sentences

Synonym av syntax:

nounsentence structure, phrase structure, structure
noun system, scheme
noun grammar

Siste orddelinger av dette språket