Orddeling av tonsillitis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tonsillitis? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ton-sil-li-tis

Definisjon av tonsillitis:

1.
Inflammation of the tonsils (especially the palatine tonsils)

Synonym av tonsillitis:

noun inflammation, redness, rubor

Siste orddelinger av dette språket