Orddeling av taping

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet taping? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tap-ing

Definisjon av taping:

1.
A recording made on magnetic tape
The several recordings were combined on a master tape

Synonym av taping:

noun tape, tape recording, recording

Siste orddelinger av dette språket