Orddeling av toady

Prøver du å orddele toady? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

toady

Definisjon av toady:

1.
A person who tries to please someone in order to gain a personal advantage
2.
Try to gain favor by cringing or flattering
He is always kowtowing to his boss

Synonym av toady:

noun sycophant, crawler, lackey, flatterer, adulator
verb fawn, truckle, bootlick, kowtow, kotow, suck up, flatter, blandish

Siste orddelinger av dette språket