Orddeling av tongue-tied

Prøver du å orddele tongue-tied? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

tongue-tied

Synonym av tongue-tied:

adj incoherent, inarticulate, unarticulate

Siste orddelinger av dette språket