Orddeling av uncleanness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet uncleanness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

un-clean-ness

Definisjon av uncleanness:

1.
The state of being unsanitary

Synonym av uncleanness:

noun dirtiness, sanitary condition

Siste orddelinger av dette språket