Orddeling av viability

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet viability? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

vi-a-bil-i-ty

Definisjon av viability:

1.
(of living things) capable of normal growth and development
2.
Capable of being done in a practical and useful way

Synonym av viability:

noun property
noun practicality

Siste orddelinger av dette språket