Orddeling av watchmaker

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet watchmaker? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

watch-mak-er

Synonym av watchmaker:

noun horologist, horologer, maker, shaper

Siste orddelinger av dette språket