Orddeling av wayfarer

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet wayfarer? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

way-far-er

Definisjon av wayfarer:

1.
A pedestrian who walks from place to place
2.
A traveler going on a trip

Synonym av wayfarer:

noun pedestrian, walker, footer
noun journeyer, traveler, traveller

Siste orddelinger av dette språket