Orddeling av yuan

Prøver du å orddele yuan? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

yuan

Definisjon av yuan:

1.
The basic unit of money in China
2.
The imperial dynasty of China from 1279 to 1368

Synonym av yuan:

noun kwai, Chinese monetary unit
noun Yuan, Yuan dynasty, Mongol dynasty, dynasty

Siste orddelinger av dette språket