Orddeling av zemstvo

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet zemstvo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

zem-st-vo

Siste orddelinger av dette språket