Orddeling av Cernusco

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cernusco? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cer-nu-sco

Siste orddelinger av dette språket