Orddeling av Colombano

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Colombano? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Co-lom-ba-no

Siste orddelinger av dette språket