Orddeling av accordio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet accordio? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ac-cor-dio

Siste orddelinger av dette språket