Orddeling av azotemia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet azotemia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

azo-te-mia

Siste orddelinger av dette språket