Orddeling av buffoneggiando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buffoneggiando? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

buf-fo-neg-gian-do

Siste orddelinger av dette språket