Orddeling av burino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burino? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bu-ri-no

Siste orddelinger av dette språket